Vacant volunteer positions / Lediga volontärsroller

Scroll down and click to read more about the various positions.


Special Volunteer Positions

In addition to our basic volunteer program where you normally help out wherever it is needed, we also have a number of SVP (Special Volunteer Positions). These are roles with more responsibility and therefore more possibilities to learn and grow. Often people having set employments at Ängsbacka started as volunteers, and then took on an SVP and learned more about Ängsbacka.

In most departments / working circles there is a skilled work-leader who is employed and holds continuity. Helping this person there is normally one or two coordinators (SVP). But SVP can also be related to special skills (handy, IT, marketing etc) or project related.

If you have not been to Ängsbacka before, we normally ask everyone to do some weeks of basic volunteering before we assign someone to an SVP.

How to apply

Click below to read more about the roles/positions. For all roles – please write a few words about yourself in Swedish or English and send to volunteer@angsbacka.se, with a copy to jobs@angsbacka.se (if nothing else is specified). We look forward to hearing from you!

Ängsbacka – a unique kind of place to share your gift.

Ängsbacka is in many ways a unique place to share your gift – at the same time creative, chaotic, fun, challenging and supportive. Here everyone is encouraged to be and show themselves as individuals, while at the same time we are striving to work professionally and purposefully. We offer a meaningful environment to contribute to, with a warm community spirit and daily opportunities to grow as a human being.

(Do also see our JOB VACANCIES.)

Please CLICK below to read more about the Special Volunteer Positions!

Support the new School in Molkom

Backa Friskola is looking for 2-3 volunteers to work with the preparations of the school buildings and garden.

Backa Friskola is situated in the village of Molkom, 1.5 km from Ängscbacka. It has been running a holistic and sustainable kindergarten for three years and will open a primary school this autumn. Backa’s vision is to transform education and to bring the values of Ängsbacka to the next generation. Be a part of this incredibly important work by bringing your skills and gifts to the project!

We are looking for people with practical skills and experience. The work will consist mainly of building, carpentry, painting and gardening. Your work hours are spent at the school, a short bike ride from Ängsbacka. You will live at Ängsbacka and take part in the Ängsbacka volunteer program and community life.

Period: April to mid June. We are looking for a committed group of volunteers who can stay for at least six weeks.

Please contact Nova Wegerif 0730 75 36 53 for questions about the school project and about volunteering at Backa.

***

Stöd den nya skolan i Molkom

Backa Friskola letar efter 2-3 volontärer som vill delta i förberedelserna av skolbyggnaderna och trädgården.

Backa Friskola i Molkom har drivit en holistisk och ekologisk förskola i tre år och kommer att öppna en grundskola i höst. Backas vision är att i grunden transformera hur vi ser på utbildning och att föra Ängsbackas värderingar vidare till nästa generation. Var en del av detta otroligt viktiga arbete genom att bidra med dina förmågor till projektet!

Vi letar efter personer med praktisk kompetens och erfarenhet. Arbetet består huvudsakligen av byggarbete, snickeri, målning och trädgårdsarbete. Ditt arbete utförs på skolan som är belägen på Graninge, en kort cykeltur från Ängsbacka. Du kommer att bo på Ängsbacka och delta i Ängsbackas volontärprogram och gemenskap.

Period: april till mitten av juni. Vi letar efter en engagerad grupp volontärer som kan stanna i minst sex veckor.

Kontakta Nova Wegerif 0730 75 36 53 för frågor om Backa och om att arbeta som volontär inom skolprojektet.

Volunteer Office Assistant

You are a grounded individual with a love for harmony, and you feel comfortable in a leadership position. You will be assisting in the daily running of Ängsbacka, which will give you insight in all areas of operation. To be able to be in this role you need to be able to hold a lot of information in your mind while at the same time being present with what (or who) is in front of you in the moment.

You will be working mainly with two things: administrative tasks, using a computer AND supporting the daily running of the different teams by receiving/giving feedback on what works and what doesn’t work.

Please apply here!

Be part of welcoming, registering and checking in particpants. Administration experience is valuable. You need to be able to speak swedish!

Please apply here!

More info will come.
Please apply here!

More info will come.
Please apply here!

Is PHP your friend, or Python, or Filemaker? Or are you just an investigative and curious person? If so, come to Ängsbacka and assist us in setting up our new booking and database systems (ERP/CRM). We are right now in the process to decide on a new booking system, and soon there will be a lot of important and inspiring IT-work in relation to that.

Ängsbacka som center för hållbarhetsfrågor

Paralllellt med personlig utveckling och andlighet har Ängsbacka också ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor, inklusive egen odling. Vi är färd med att starta en mindre ekoby på området. För några år sedan arrangerades den nordiska permakulturfestival på Ängsbacka.

Sommaren 2017 står vi värd för European Ecovillage Conference som arrangeras av GEN (Global Ecovillage Network). Mellan 300-600 ekobyentusiaster kommer att samlas på Ängsbacka 16-20 juli med massor av workshops, erfarenhetsutbyten mm.

Vintern 2018 planerar vi att för första gången ordna en 5-veckors EDE, Ecovillage Design Education.

Din roll som Garden Coordinator

Som Garden Coordinator så bistår du trädgårdsmästaren på Ängsbacka som är huvudansvarig för hela vår grönsaksodling mm.

Garden teamets uppdrag är att ta vid och starta upp årets säsong och genomföra samt dokumentera ekologisk grönsaksproduktion (friland och kallväxthus) i tätt samarbete med kök, sallads-team och café, samt arbetsleda skötsel av park (gräsmattor, sommarblommor, perenna rabatter, fruktträd ect.). Under trädgårdsavdelningen ligger också skötselansvaret för källsortering och utedass.

Mycket av själva arbetet ute i trädgård och park genomförs av en större grupp volontärer, med skiftande erfarenheter av odling. Ni är två kooridinatorer som har det ”sociala ansvaret” gentemot volontärerna och deras helhetsupplevelse av både arbetet och vistelsen på Ängsbacka.

Ni erbjuds också coaching i er roll att hålla ihop och stödja volontärsgruppen.

Vi söker dig som känner igen dig i följande beskrivning:

Strukturerad, kommunikativ, pedagogisk, social och lugn. Du är trygg i dig själv och håller fokus, är bra på skapa relationer och upprätta samarbeten. Du har en passion för jord, hållbarhet och biologi/ekologi. Du är prestigelös och samtidigt duktig på att delegera och leda andra. Du delar Ängsbackas vision och trivs i Ängsbackas community- kultur.

Kompetenser och erfarenheter

Någon erfarenhet inom ekologisk odling, skötsel av park och grönytor och liknande.

  • Gärna kunskap inom permakultur och perenna odlingssystem.
  • Intresse för arbetsledning och pedagogik.
  • Din sociala kompetens och stresstålighet är viktig.
  • Engelsktalande