400 personer har hittills utbildat sig i Zen Coaching sedan Kåre Landfald startade sina kurser för tio år sedan. Med dominoeffekten har tusentals berörts. Ett enda tillfälle med djupgående lyssnande kan förändra en människas liv, säger Kåre.

 


Hur ska vi leva för att må bra? Hur kan världen och relationer bli mer harmoniska och vi mer äkta?

Läs Kåres svar utifrån Zen Coachingens filosofi.

 

Vad är det viktigaste vi kan göra för att få ett rikt och tillfredsställande liv?

För mig är nummer ett att hitta en nyfikenhet på livet i varje ögonblick! Livet har många glädjeämnen och också många utmaningar och problem – men om jag är nyfiken och öppen blir även utmaningarna okej. Om jag kan säga ”ja” till dem kan livet öppna upp sig på mycket intressanta sätt.

Nummer två är att lära sig att lyssna till den inre vägledningen. Vi har lärt oss att lyssna till auktoriteter i stället för till oss själva. Först är det föräldrarna, sedan lärarna och senare kanske gurus. Nyckeln här är att det finns en röst, en vägledning, i var och en av oss som är god och rätt för oss. Bara jag kan leva mitt liv och bara du kan leva ditt liv.

Hur skulle vi kunna leva tillsammans i större harmoni i världen?

Som jag ser det är det viktigaste att lyssna och tala från hjärtat. Ett djupgående lyssnande betyder att lära sig det som man inom Zen kallar “att se med medkänslans ögon”. Det är det jag älskar att lära ut, att dela; hur vi kan lyssna mer på det här sättet i livets alla situationer.

Kåre håller workshop på No Mind 2015

För konflikt är i grund och botten, som jag ser det, ett symtom på missförstånd. Vilket är en konsekvens av dåligt lyssnande.

Vi känner oss inte hörda, vi känner oss inte sedda. Och då agerar vi på sätt som gör det ännu svårare för människor att se och höra oss. Då får vi mer konflikt och innan vi vet ordet av har vi krig, dödande och mycket lidande.

 

 
Vad tänker du om relationer, vad krävs för att leva i öppenhet och intimitet med en annan människa?

En sak som är intressant när det gäller relationer är att de är speglar. De visar oss saker som vi kanske inte så lätt ser om oss själva. Det är alltså inte så enkelt att vara i intima relationer eftersom det är utmanande att se sig själv i spegeln. Jag känner att det viktigaste är att vara nyfiken på de utmaningar som vi möter och på det som vi ser i spegeln.

I grund och botten handlar det om att göra det nuvarande ögonblicket till det viktigaste i livet, anser jag. Inte vad jag ska åstadkomma i framtiden, inte om att förändra eller förbättra något som händer just nu. Om jag verkligen kunde behandla DET HÄR ögonblicket som den viktigaste saken blir varje ögonblick en chans att få kontakt och samröre på ett äkta och sant sätt.

Vad betyder det att vara äkta och autentisk ur ditt perspektiv?

Många av oss har tränats att vara snälla och trevliga mot varandra. Men denna snällhet – om den är en strategi och om den är en vana snarare än en autentisk respons – blir till ett kamouflage för den underliggande sanningen. Problemet med det är att andra människor inte vet vad vi vill. De vet inte vad vi känner. Människor vet inte vad som pågår inom varandra och då blir sann kontakt omöjlig.

Att vara äkta och autentisk innebär att jag först måste veta vad som händer på insidan av mig, ögonblick för ögonblick. Det är verkligen en utmaning. För så många saker pågår samtidigt på många nivåer inom oss och vi har lärt oss att vara fokuserad på den externa världen snarare än på att känna efter vad som pågår på insidan.

Om jag kan säga ”ja” till det som pågår just nu blir jag äkta och verklig för mig själv. Detta är mycket tillfredsställande i och av sig själv oavsett om det som pågår är smärtsamt.

Det andra steget är att verkligen vara ärlig med andra människor. Att till exempel säga ”Just nu är jag lite ledsen, ensam, avstängd och jag upplever en längtan efter öppenhet och lätthet.” Jag delar för att få kontakt, för att komma nära, för att vara äkta – inte för att ändra eller fixa situationen. Jag delar det med en annan, uttrycker vad som händer på insidan utan att ställa krav eller kritisera den andre. Ju mer vi övar på det här desto större blir upplevelsen av äkthet och autenticitet, också i vårt relaterande.

Hur kan vi fungera bra i dagens hektiska och intensiva samhälle?

Vi behöver fråga oss varje dag: ”Vad är mina huvudsakliga prioriteringar i livet? Vad är viktigast?” Detta är i grund och botten en filtrerande mekanism. Om jag inte prioriterar det som betyder mest kommer jag att bli påverkad av de tusentals distraktioner och impulser som finns i det yttre.

Du promenerar längs med gatan och tänker “Det ser ut att vara ett trevligt fik. Å, en bio. Jag vill se den filmen. Snygga kläder. Jag ska nog gå in och shoppa lite. Å, fina möbler. Jag behöver nog ett nytt köksbord. Jag känner den personen där. Det är en bekant. Jag kanske ska prata lite med henne … men jag måste skynda mig. Jag har så mycket att göra.” Då är jag inte den som agerar i mitt liv. Jag kastas runt av livet.

Om jag frågar mig själv: “Vad är det viktigaste för mig idag? Vem vill jag få kontakt med idag? Vilka kvaliteter vill jag verkligen uppleva i den kontakten?” och låter mina val komma ur den medvetenheten – och gör det löpande, kanske gradvis – kommer jag att se hur min livsstil förändras och att de saker som är allra mest stressande och distraherande faller bort.

Vad får man med sig som deltagare på dina workshops i Zen coaching?

Mina workshops är designade för att stödja insikter och ge verktyg för att leva på det sätt som jag har beskrivit i de föregående svaren. Ett liv där du prioriterar det som är mest väsentligt för dig. Ett liv där du har kontakt med det inre snarare än det yttre, ögonblick för ögonblick. Att leva ett liv där du både har kontakt med ditt hjärta, din längtan och din sanna essens mer och mer.

Att leva på ett sådant sätt att du verkligen kan lyssna till personer i ditt liv på ett djupgående sätt och dela från din sanning. Också förmågan att stödja andra på ett djupgående och kraftfullt sätt. Du får grundläggande, mycket kraftfulla coachningsverktyg. Läkande av gammal smärta. Och du får också upptäcka den lätthet och enkelhet som alltid är tillgänglig för oss och insikten om hur kraftfullt det är när vi har kontakt med det, ögonblick för ögonblick.

“The Zen Way of Coaching” är också den första modulen på Zen Coaching-träningen. Är träningen bara för den som vill arbeta som Zen Coach, eller  något för alla?

Zen Coaching-träningen är framför allt en personlig utvecklingsresa. Det är träningens primära fokus, den är avsedd för alla som vill gå djupare in i sig själva och finna mer flöde och lätthet i sina liv.

Det är också en kraftfull träning till certifierad coach. Du lär dig coachningsfärdigheter och du lär dig att vara ett djupgående stöd för andra, något som är till hjälp i livets alla dimensioner. Coachning kan användas som självcoachning. Och det kommer att påverka hur du relaterar till dina vänner och din familj varje dag.

* * *

TEXT: Eva Areskog
PHOTO: Tove Jessica Frank

 

Läs mer om Zen Coaching

Leave A Comment