Status för denna avändare är Godkänd

Tantra, Authentic Movement, Tantric Breathing

"Keep looking for the highest form of love and sex. In deep meditation, a sacred way of relating, a dance with the existence or a total surrender."

Smrati Skog har bott och arbetat som terapeut och lärare vid Osho Resort i Pune, Indien i 18 år, och sedan fortsatt att erbjuder kurser, sessioner och träningar i Tantra ,Tantrapulsation och SorgeRitualer i Sverige och runt om i världen.

Hon lär oss att jobba med kroppen för att nå våra känslor och hjälper oss att återansluta med vårt inre djup. Smrati är djupt passionerad i dessa frågor och gillar att dela med sig av sin kunskap. För henne är att möta och öva tillsammans med människor som vill vara sanna mot sig själva en gåva.