Frågor och svar om medlemskap i Ängsbacka

Vad innebär medlemskap i Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening?

Som medlem är du delägare i Ängsbacka Ekonomisk Förening som äger Ängsbacka AB som innehåller varumärket, verksamheten, marken och byggnaderna.

Medlemskapet innebär så mycket investering i tid och pengar som du vill. Vi vill skapa en organisation som kan innebära allt ifrån ett enkelt medlemskap till större investeringar och projektskapande. Du kan engagera dig med din tid, dina idéer, ditt kontaktnät eller pengar för att bygga det framtida Ängsbacka.

Varför ska jag vara medlem?

Medlem i Ängsbacka Ekonomisk Förening blir du om du tycker att det är viktigt för dig och världen att ett ställe som Ängsbacka får finnas kvar och utvecklas positivt. Om du ser potential i Ängsbackas framtid som Skandinaviens ledande Center för Hållbar Mänsklig Utveckling. Om du ser Ängsbacka som en plats där du kan skapa verklighet av dina drömmar. Då ska du bli medlem.

Vart går mina 1000 kr som startdonation?

De 1000 kr som du bidrar med används i första hand till att säkerställa Ängsbackas drift och fortsatta existens. Vill du bidra med en större summa är vi oerhört tacksamma. Då ett eventuellt överskott uppstår beslutar årsstämman vad föreningen ska investeras dessa medel i. Detta kan t ex resultera i att de går tillbaka till medlemmarna i form av stöd till medlemsinitiativ.

Vart går mina 300 kr som årsavgift?

De 300 kronorna går till att driftskostnader för föreningen. Materialkostnader, värvningsarbete, donationssökande, medlemsadministration, föreningsadministration osv. 

Hur betalas årsavgiften?

Som medlem åtar du dig att betala en årsavgift i början av varje år – så länge som du vill vara medlem.  För närvarande är avgiften 300 kr. För att fortsätta vara med och stötta ett blomstrande Ängsbacka betalar du in årsavgiften till Plusgiro  49 15 84 – 9 . Ange ditt namn, adress samt ”Årsavgift 2014”. Varmt tack!

Vad gör styrelsen?

Styrelsen träffas regelbundet för att säkerställa att Ängsbacka går i rätt riktning. Styrelsen beslutar inte om den dagliga driften, utan jobbar med Ängsbackas långsiktiga vision. Vi tar ställning till medlemsprojekt

Kan man gå in med mer pengar?

Absolut! Vi har idag tagit emot donationer för mer än 200 000 SEK utöver de vanliga medlemsinsatserna. När du går in med donationer till Ängsbacka, små som stora, så leder det till garanterad effekt i människors liv, för naturen och i världen.

Men vare sig du går in med 1000 kr eller 5 miljoner så gäller fortfarande 1 medlem/ 1 röst. I ekonomiska föreningar vinner det bästa argumentet, inte den som har mest pengar. I det avseendet är din ekonomiska status ovidkommande i din relation till föreningen, dina idéer, argument och vilja att bidra är å andra sidan det som verkligen skapar möjligheterna för en positiv utveckling.

Vad förbinder jag mig till som medlem?

Som medlem förbinder du att betala startdonationen på 1000 kr och att betala årsavgiften på 300 kr så länge som du vill vara med i föreningen. Du förbinder dig även att följa föreningens stadgar och beslut och att eftersträva att i ditt liv förverkliga föreningens värdegrund.

Finns det någon risk med att gå med?

En ekonomisk förening är en egen juridisk person. Detta innebär att föreningen i sig tar smällen om något skulle gå snett. Även det av föreningen ägda aktiebolaget Ängsbacka Kursgård AB är även det en egen juridisk person.

Kan årsavgift och startinsats höjas?

Medlemmarna kan besluta att höja medlemsavgiften eller lägga till en andra insats. Detta är i så fall ett årsmötesbeslut där alla medlemmar får vara med och bestämma. Du kan i detta fall självklart avsluta ditt medlemskap om du skulle så önska.

Det enda du förbinder dig till som medlem är att betala startdonationen på 1000 kr och att betala årsavgiften på 300 kr så länge som du vill vara med.

Vem bär ansvaret?

Styrelsen har ett legalt, men inte ekonomiskt, ansvar. Med detta menas att om Ängsbacka skulle gå i konkurs skulle inte styrelseledamöterna utmätas, men om föreningen skulle bedriva olaglig verksamhet så är det ledamöterna som ställs inför rätta. Gentemot medlemmarna är styrelsen ansvariga för hela verksamheten och vid varje föreningsstämma så beslutas om styrelsen får ansvarsfrihet eller ej.

Vilka är mina förmåner som medlem?

Den största förmån vi får som medlemmar är ett existerande och blomstrande Ängsbacka. Vårt syfte som förening är att äga och utveckla Skandinaviens Ledande Center för Hållbar Mänsklig Utveckling. Därför har vi valt att samlas som cirkel för att tillsammans uppnå det syftet. Det finns ingen separation mellan föreningen och dess medlemmar. Tillsammans är vi föreningen, ingen annan. Du får ibland även rabatt på bland annat festivalbiljetter

På vilket sätt har medlemmarna inflytande över Ängsbacka?

Det högsta beslutande organet i den ekonomiska föreningen är den årliga föreningsstämman. Där har medlemmar rösträtt och medlemmar har också möjlighet att extrainkalla ett årsmöte under årets gång, om 10 % av föreningens medlemmar står bakom önskan. Utöver detta har Ängsbacka Ekonomisk Förening en strävan efter att bli mer medlemsstyrd när det kommer till program och utbud. Självklart finns möjligheten redan idag att komma med önskemål, men en mer organiserad medlemsstyrning kommer under det närmaste året.