Organisation

Föreningsstämman

Den högsta instansen i Ängsbacka kursgård ekonomisk förening är den årliga föreningsstämman – årsmötet, där medlemmar kan bidra till visionen och utvecklingen av Ängsbacka. Kolla in när nästa tillfälle är.

Styrelsen

Föreningsstämman väljer en styrelse, som har till uppgift att försäkra syftet och visionen under året. Styrelsemedlemmar väljs på årsmötet utifrån erfarenhet och åtaganden gentemot föreningens grundvärderingar.

Föreningsstyrelsen ger sedan Ängsbacka Kursgård AB:s styrelse i uppdrag att tillse att verksamheten drivs i enlighet med Vision, Mission, Aim. Ängsbacka Kursgård AB:s styrelse utser en ledningsgrupp som har till uppdrag att driva verksamheten i enlighet med denna vision och efter ägardirektivet.

Ledningsgrupp

Styrelsen anställer en ledningsgrupp för att ta hand om de dagliga aktiviteterna på Ängsbacka. Ledningen ansvarar för all personal, ekonomisk översikt, skapandet av program och projekt samt att se till att värdegrunden hålls levande.