Våra grundpelare

Vår vision

Ängsbackas vision är att bli en av Europas ledande mötesplatser för mänsklig hållbar utveckling och att vara en inspirationskälla för socialt, personligt och globalt välmående.

Ängsbackas syfte

  • Att föra oss själva och andra hem: Till insikten om vilka och vad vi verkligen är bortom alla tankar och koncept.
  • Att leva våra gåvor och drömmar: Att medvetet skapa det liv vi vill leva, både individuellt och kollektivt, och dela den kunskapen och inspirationen med andra.
  • Att demonstrera en väg till hållbar mänsklig utveckling: Att leva och utvecklas i samklang med varandra och planeten och inspirera andra att göra detsamma.

Värdegrund

Föreningen bygger på följande grundvärderingar:

  • Kommunikation utifrån hjärtat baserat på öppenhet och acceptans.
  • Självkännedom och personlig utveckling.
  • Omsorg för planeten och allt liv.
  • Medvetet skapande av ett liv fyllt av närvaro och kreativitet.

Emotionellt och praktiskt stöd för tillämpning av våra grundpelare

Vi eftersträvar att leva dessa grundvärderingar genom service, sharing och meditation samt att arbeta för ett gemensamt syfte. Vi bjuder in dig att ta del av detta, och dela med oss vad som fungerar för dig. Alla som är på Ängsbacka, och som kommer dit för en kortare eller längre period kan finna stöd i våra riktlinjer för att leva och arbeta på Ängsbacka. Dessutom blir alla som besöker Ängsbacka introducerade till sharing, ett verktyg för att ytterligare värna om oss själva och varandra.

Läs Stadgarna för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening i sin helhet.