Bli medlem

Vad innebär det att vara medlem?

Som medlemmar är vi delägare i Ängsbacka Ekonomisk Förening som äger Ängsbacka AB som innehåller varumärket, verksamheten, marken och byggnaderna. Medlemskapet innebär så mycket investering i tid och pengar som du vill. Du kan engagera dig med din tid, dina idéer, ditt kontaktnät eller pengar för att bygga det framtida Ängsbacka.

Medlemskap är öppet för alla som delar Ängsbackas grundvärderingar och som vill bidra till eller vara en del av förverkligandet av vår vision.

Varför ska vi bli medlemmar?

Vår medlemsförmån är att vi alla får vara delägare, vara med och påverka och skapa ett levande Ängsbacka. Vad du och jag i vårt unika uttrycka kan bidra med är värdefullt både för oss själva och omvärlden. Ängsbacka handlar om vad vi tillsammans gör det till och gemensamt kan vi skapa en andlig, ekologisk, kreativ och ekonomisk guldgruva. En guldgruva i världen och i ditt liv.

Medlemskapet ger dig också rösträtt på den årliga föreningsstämman som är det högsta beslutande organet i den ekonomiska föreningen.

Hur blir jag medlem?

Först av allt, bekanta dig med Ängsbackas vision och värdegrund så som de är formulerade under fliken ‘grundpelare’. Sen när du har bestämt dig för att bli medlem är det dags att påbörja din registrering som medlem, klicka på knappen för registreringsformuläret längre ner på denna sida. Du blir medlem genom att registrera dig och då bidra med en donation av minst 1000 kr eller mer. Därefter betalar du endast den årliga medlemsavgiften i januari på 300 kr. Barn upp till 17 år betalar 100 kr.

Frågor?

Mer information om vad medlemskapet innebär hittar du under fliken Vanliga frågor, och om du fortfarande undrar över något kring din registrering som medlem är du välkommen att kontakta medlem@angsbacka.se

 

Become a member!

Fill out the form to register as a member.

About you

Your Gender*
MaleFemaleOther

The one time fee is 1000 SEK

How do you want to pay?*
I want to use PlusgiroI want to pay from abroad

Annual membership fee

Yes I wish to be a continued member of the association and will pay the annual membership fee of 300 SEK at the beginning of each year


Read Ängsbackas statutes here (Opens in a new tab)