Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening

MEDVETET MEDSKAPANDE AV VÅR VISION!

Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening är den gemenskap som ligger till grund för uppfyllandet av vår vision om ett Ängsbacka som framstående center för hållbar mänsklig utveckling. Under föreningens paraply ges vi alla möjligheten att låta våra liv utgöra en del av Ängsbackas vision och grundpelare. Föreningen har för närvarande ca 500 medlemmar och de har – tillsammans med alla andra som har engagerat sig genom åren – bidragit till att vi under 2012 helt kunde överta ägandeskapet från de tidigare ägarna. Föreningen – alla dess medlemmar – äger nu Ängsbacka som helhet. Detta innebär vi tillsammans äger och värnar om Ängsbackas varumärke och aktiebolag samt marken och byggnaderna.

 

BLI MEDLEM

Ängsbacka välkomnar alla som delar våra grundläggande kärnvärden och som vill bidra till förverkligandet av vår vision.

Bli medlem nu.

 

HISTORIA

Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening grundades 2008 med syftet att överta ägandeskapet och säkra Ängsbackas framtid.  Vid det konstituerande mötet som hölls den 1:e juni 2008 skapade de första 60 medlemmarna föreningen och fastslog några grundstadgar. Styrelsen inledde omgående arbetet med att formulera fullständiga stadgar för föreningen, tillsätta en ledningsgrupp för den dagliga driften samt att iscensätta en medlemskampanj för att värva medlemmar till föreningen.

“You must be the change you want to see in the world”

– Mahatma Gandhi