Hitta hit

 

Det är lätt att hitta till Ängsbacka, följ bara vägen rakt fram, tillräckligt länge…
Ängsbacka ligger i Molkom 30 km norr om Karlstad och är lätt att nå med buss eller bil. Till Karlstad kan du också anlända med flyg eller tåg. Det är ca 3-4 timmar från Oslo, Stockholm och Göteborg.

Bil

Stockholm: Tag E18 mot Karlstad och Oslo. Tag av mot Väse/Molkom ca 2 mil innan Karlstad. Följ väg 240 mot Molkom. Vid Molkom tag vänster mot Karlstad och kör ca 2 km utmed sjön tills du ser vägskylten Ängsbacka. Ta höger, kör 500 m och du är framme.

Göteborg: Väg 45 mot Karlstad. I Karlstad tag väg 63 mot Filipstad/Ludvika. Molkom ligger 30 km norr om Karlstad. Precis efter skylten Molkom kommer skylten Ängsbacka. Ta vänster, kör 500 m och du är framme.

Oslo: Kör E18 mot Stockholm. I Karlstad tag väg 63 mot Filipstad/Ludvika. Molkom ligger 30 km norr om Karlstad. Precis efter skylten Molkom kommer skylten Ängsbacka. Ta vänster, kör 500 m och du är framme.

Klicka här för körbeskrivning med Google maps

Tåg

Stockholm: SJ kör dagligen ett flertal turer från Centralen till Karlstad. www.sj.se

Göteborg: SJ kör dagligen ett flertal turer från Göteborg till Karlstad. www.sj.se

Oslo: NSB kör turer till Karlstad från Oslo S måndag till fredag. www.nsb.no. SJ kör dagligen turer från Oslo S till Karlstad Tågstation. www.sj.se

Karlstad – Molkom/Ängsbacka: Ta buss 300, 400 eller 401 från centrala busstationen till Molkom. Bussen stannar vid hållplats Krakerud (stationen just när sjön kommer). Följ skylten mot Ängsbacka 500m. Värmlandstrafiken hittar du på www.varmlandstrafik.se

Buss

Stockholm: Swebus eller Nettbuss kör dagligen ett flertal turer från Cityterminalen till Karlstad Busstation. 

Göteborg: Swebus eller Nettbuss kör turer till Karlstad från centralstationen.

Oslo: Swebus eller Nettbuss kör dagligen ett flertal turer från bussterminalen till Karlstad Busstation.

Swebus 0771-21 82 18. www.swebus.se

Nettbuss 0771-15 15 15. www.nettbuss.se.

Karlstad: Ta buss 300, 400 eller 401 från Busstationen till Molkom. Bussen stannar vid hållplats Krakerud (stationen just när sjön kommer). Följ skylten mot Ängsbacka 500m. Värmlandstrafiken hittar du på www.varmlandstrafik.se

Från Arlanda flygplats

Förutom att resa via Stockholm så kör Swebus och Nettbuss flera dagliga turer från Arlanda till Karlstad.

Swebus 0771-21 82 18. www.swebus.se

Nettbuss 0771-15 15 15. www.nettbuss.se

Flyg

Flygförbindelse finns dagligen från Stockholm och Köpenhamn till Karlstad flygplats.

www.ksdarprt.se

Taxi

Taxi Karlstad: 054 – 85 00 85
Taxikurir: 054 – 15 02 00
Flygtaxi: 020 – 97 97 97