Laddar Evenemang

31 May – 5 June 2020

The Zen Way of Coaching

~ Relaxing into Being ~

with Kåre Landfald


Module 1 of the Certified Zen Coaching Training, with Kåre Landfald, founder of Zen Coaching.

You can take part in Module 1 – an open workshop, The Zen Way of Coaching – Relaxing Into Being, before committing to the full training. This module is the foundation of Zen Coaching. Here you learn the basic principles, practices and core competencies of Zen Coaching.

Presence & Inquiry

The Zen Way of Coaching – Relaxing Into Being is the foundational element, and forms the bedrock of the Zen Coaching approach. Here we explore the simplicity and power of stopping and simply being – enjoying this moment as it is.

This is followed by the active engagement of Inquiry into the present moment; looking deeply into my experience to understand it fully, and to let the natural intelligence of life unfold.

This is the basis of the Zen Coaching process and it supports us in being of deep support to ourselves and others. As we relax, we also access our true, full and amazing inner potential of peace, strength, joy, love, freedom, trust, compassion, clarity and creativity.

 

Coaching

Coaching is the art of supporting awareness, responsibility and conscious choice, mainly by using powerful questions and deep listening. Curiosity and trust are the foundation of this kind of support, and they are also the basis for a life of joy, fullfilment, expansion, growth, healing, transformation and ease.

In this module we explore what supports these qualities, and what blocks them. We also learn the basic framework and toolbox for working as an effective coach – both for self-coaching, and in coaching others.

About the Zen Coaching Training

It is a one-year journey that consists of four modules of 5 days each (20 days) plus practice between modules. The modules are either offered as residential trainings in a retreat center, or as city workshops.

More than 400 people have completed the Zen Coaching Training since it was first offered in 2005. Completing the training means the possibility of being an active part of an exciting and nourishing international community of coaches for mutual support, inspiration and friendship. Ongoing deepening trainings, teacher´s training and coaching supervision is part of the offers in the International Zen Coaching Network.

Full training – four modules

The one-year programme consists of four main modules that build upon one another:

Module 1: The Zen Way of Coaching – Relaxing Into Being
Module 2: Deep Healing & Transformation
Module 3: Relating from the Heart
Module 4: Acting from Being

Once you complete the first module you can choose to continue with the entire training. In the full training you will expand and deepen your presence, understanding and skills by working more deeply and integrating the different aspects of the Zen Coaching approach in your own life and in working with clients.

Currently the training is offered in Sweden and Poland.

Key elements

Basics

 • Awareness of the Here and Now
 • Inner listening and body-awareness
 • The power of intention
 • Seeing our own and others potential
 • To go with the flow while listening
 • Saying “Yes” to what we experience
 • Supporting questions for understanding the nature of feelings, needs and desires
 • Recognizing our true being and its qualities of strength, peace, trust, clarity etc. – and nourishing those qualities in everyday living

Tools

 • Shifting from Victimhood to Creator energy
 • Reframing problems into opportunities
 • Coaching into the depth of being / essence
 • Listening to the wisdom of the body
 • Working with the wheel of life
 • Working with action plans
 • Managing anger
 • Transforming shock, guilt and shame
 • Role play in coaching
 • Coaching in conflict Management
 • Expanding to live our true power, clarity, trust and wisdom
 • Clarification of life purpose

The coaching relationship

 • Structure of a coaching session and coaching relationships
 • Ethics in the coaching relationship
 • Liberating our relationship with money
 • Handling challenging coaching situations
 • Marketing a coaching practice

 

Testimonials

“After the course I find I am more relaxed and have greater access to my joy, strength and vulnerability. I have greater trust in myself and in life in general.”

– Marianne Strand, participant


“I am delighted to experience how fast one’s state of awareness can be changed from being totally involved in a spinning mind to find the place of peace inside. Zen coaching is faster in this respect than any other conversation technique I have experienced.”

– Jannicke Wiel, participant

 

Video

Getting curious about Zen Coaching? Kåre Landfald gives a hands on-introduction so you can try it – right now.

 

 

More information

 • The training is in English.
 • Participants who complete the training become part of the active network Zen Coaching Network which provides further training, coaching, deepenings, financial support for projects etc.
 • See zen-coaching.com/training for detailed information about the Zen Coaching Training

For questions about the course please contact: eva.zencoaching@gmail.com

Warmly welcome to Zen Coaching – Relax into Being at Ängsbacka!

31 maj – 5 juni 2020

The Zen Way of Coaching

~ Relaxing into Being ~

med Kåre Landfald


Zen Coaching är en coachutbildning med ett unikt fokus på det inre och en personlig utveckling för dig själv. Innehållet är verktyg och övningar som du omedelbart kan använda i ditt eget liv och som del av att coacha andra. Fullföljande av utbildningen leder till certifiering och plats i Zen Coaching-nätverket.

 

Att coacha på Zen-sätt

Den första modulen i Zen Coaching-utbildningen sträcker sig över 3 dagar. Det är en fristående kurs som kan tas separat från utbildningen och erbjuder grunderna i Zen Coaching: att vila in i sitt varande och erbjuda stöd till andra från den platsen.

Relaxing into Being är en kurs som för många upplevs som djupt närande, vilsam och transformerande och bidrar till att leva ett liv i kontakt med mer kraft, kreativitet, närvaro, klarhet och glädje.

 

Innehåll

 • Introduktion till Zen Coaching.
 • Olika former av stilla och aktiva meditationer, bl.a. gående meditation, rörelsemeditation m.m.
 • ‘Inquiries’, dvs att tillsammans med en samtalspartner undersöka olika aspekter av närvaro och essens
 • Dans, glädje och gemenskap
 • Inspirerande föreläsningar
 • Verktyg för att lyssna och vara tillsammans med andra i närvaro, klarhet och avslappning, grunderna för att erbjuda Zen Coaching

 

Syftet

Zen Coachingutbildningen lär dig hur du kan erbjuda dig själv och andra – vänner, partner, barn, kollegor, klienter – detta livsförändrande och läkande lyssnade. Du kan använda utbildningen i ditt arbete eller för din egen skull, din egen transformation och ditt personliga växande.

Efter avslutad Zen Coachingutbildning, kan du arbeta som coach och stötta andra som vill få tillgång till hela sin potential, oavsett vilken situation de befinner sig i. Du kommer också att ha fått med dig djupgående insikter och kunskap som med största sannolikhet kommer att påverka dig och dina relationer i positiv riktning.

 

Certifiering

Utbildningen leder till certifiering som coach i Zen Coaching-nätverket efter fullföljd kurs och efter att ha genomfört de praktiska uppgifter som ingår.

Läs mer om Zen Coaching-utbildningen

 

Om Zen Coaching-utbildningen

Zen Coaching är en enkel och kraftfull coachningprocess som har utvecklats av Kåre Landfald. Den syftar till att att öppna dig för din egen visdom, styrka och inre rikedom.

Zen Coaching är en coachningmetod som är baserad i empatiskt och djupt lyssnande, kraftfulla frågor, medvetenhet om och kontakt med vår essentiella natur samt förståelsen om att alla människor har samma grundläggande behov, längtan och drivkraft.

Zen Coaching erbjuder ett djupgående och essentiellt stöd för att åstadkomma de personliga och professionella resultat som vi vill uppnå i livet. När vi upptäcker att det hjärtat verkligen längtar efter redan finns inom oss själva, i nuet hittar vi vår inre styrka och visdom. Härifrån kan vi leva och skapa våra liv i kraftfull närvaro och kan stödja andra till detsamma.

Utbildning i fyra moduler

Den fullständiga utbildningen pågår under ca ett år och består av 4 moduler. Den leds av Kåre Landfald samt ett stöttande coach-team som även erbjuder coachningsamtal under utbildningen. Du kan delta i Modul 1, ‘Relaxing Into Being’, innan du bestämmer dig för hela utbildningen.

Ettårsprogrammet i fyra moduler som bygger på varandra är:

​Modul 1: Att coacha på Zen-sätt
Modul 2: Djupgående helande och transformation
Modul 3: Att relatera från hjärtat
Modul 4: Att agera från varandet

 

När du gjort den första modulen kan du välja om du sedan vill ta hela utbildningen som fördjupar och expanderar din närvaro, förståelse och de verktyg du fick med dig från Relaxing into Being. Du kommer att kunna arbeta mer integrativt och förstå de olika aspekterna av Zen Coaching både i ditt privatliv och när du arbetar med klienter.

Utbildningen ges i Sverige och Polen.

 

Innehåll

Grunder

 • Här- och nu- medvetenhet

 • Inre lyssnande och kroppsmedvetande

 • Kraften i intention

 • Se egna och andras potential

 • Att “go with the flow” när man lyssnar

 • Säga “ja” till det vi upplever

 • Inkännande frågor för att förstå känsloyttringar, behov och önskningar

 • Lära känna vårt sanna jag och vår styrka, frid, tillit, klarhet etc. och odla dessa styrkor i vardagslivet


Verktyg

 • Förändras från offer till skapare av sitt eget liv

 • Se på problem som möjligheter

 • Coacha på djupet av varandet/essensen

 • Lyssna på kroppens visdom

 • Coachningverktyget “Livshjulet”

 • Arbeta med verksamhetsplaner

 • Hantera ilska

 • Transformera chock, skuld och skam

 • Coachning i rollspel

 • Coachning i konflikthantering

 • Utveckla sann styrka, klarhet, tillit och visdom

 • Klargöra meningen med livet


Coachningrelationen

 • Coachningsessionens upplägg och relationer

 • Etik i coachning relationen

 • Frigöra vårt förhållande till pengar

 • Handskas med utmanande coachningsituationer

 • Marknadsföra coaching

 

Citat från deltagare

“Jag känner mig inspirerad, upplyft, full av energi, mjukare, lyckligare. Jag känner förtroende för mig själv som coach och ser nya möjligheter. Jag uppskattar lekfullheten och så mycket skratt.”

“Jag känner mig fylld av livets magi, fylld av förtröstan, som kommer av sig själv, och fylld av självförtroende och inspiration för att coacha andra.”

“Det är en sådan gåva att jag, med min närvaro, är en sådan gåva till andra.”

“Kåre skapar en atmosfär av tillit och trygghet och det som är så magiskt för mig: ett utrymme utan förväntningar och prestationer. Han visar enkelt att det är nog att bara vara – att transformation äger rum i närvaro och att vi alla är del i denna närvaro – vilken gåva!“

 

Video

Blir du nyfiken på Zen Coaching? Kåre Landfald ger en introduktion och inblick i vad det är och du kan prova på det – redan nu!

 

Mer information


 • Utbildningen är på engelska.
 • Deltagare som fullföljer utbildningen blir del av det aktiva nätverket Zen Coaching Network som erbjuder fortbildningar, coaching, fördjupande kurser och finansiellt stöd för projekt mm.
 • Titta gärna på Zen Coachings hemsida: zen-coaching.com/training

För frågor om kursen kontakta: eva.zencoaching@gmail.com

Varmt välkommen till Zen Coaching – Att coacha på Zen-sätt  på Ängsbacka

 

 


Kåre Landfald


Relaxing into Being – Effortless Transformation.

Kåre is the founder of Zen Coaching. He is offering trainings on leadership, communication and cooperation for organizations.

For several years Kåre has worked for international organizations such as UN an and the Norwegian Department of State. He has also been the owner of and daily leader at Ängsbacka between 2004 and 2008.

During the Zen Coaching Courses he will be assisted with 4-5 co-trainers and assistants.

www.zen-coaching.com

 

 

Practical Info


Zen Coaching- Relaxing Into Being with Kåre Landfald
31 May – 5 June 2020

 

 

Arrival Day: Sunday 31 May
Check-in: 18.00-19.00
Dinner served from 18.30
The course starts at 20.00

Departure Day: Friday 5 June
The course ends with lunch at 14.00


Following information is general for events at Ängsbacka and some details might differ for your stay.
Connect to the organizers if you have questions regarding this!

General Information

In the center of Molkom (1,5 km away) there is an local grocery shop Coop Konsum. In the same building you can do post services and find an ATM where you can withdraw cash.

Ängsbacka Café is a nice and cozy meeting place that is always open on Saturdays afternoons. Enjoy a coffee or herbal tea along with new meetings and interesting conversations. The menu includes organic snacks, homemade raw cakes and healthy drinks. Credit cards and Swish is accepted. Welcome!

In the shop of Ängsbacka, Karma Store, we sell a variety of health products and organic body care, relaxing music, books, clothes, organic incense, unique jewellery, yoga accessories and more. Credit cards, Swish an cash is accepted.

Ängsbacka is an international course and festival center situated in Molkom, a society that we are part of, that we love and have a good relation to. We are depending on that all our guests and participants are cooperating with us to keep it this way when / if going outside of the premises of Ängsbacka during their stay at Ängsbacka. We ask you kindly to respect the local areas around Ängsbacka and practice common sense.

 

Accommodation

Ängsbacka offers accommodation in a homelike style. Please look under the tab Price & booking to see what accommodation is being offered during this event.

– All of our accommodation alternatives have shared bathrooms.
– The dorms consist of 12 – 20 bunk beds.
– Please bring your own towel, bed sheets, pillow cover and duvet cover.
– You can rent a set of sheets & a towel from us for 150 SEK per event.

What to bring

– Shoes that easily comes on and off when walking between the buildings / workshop spaces
– An extra towel for a visit to our sauna, when it is open and/or is rented for your event.
You can also rent a sauna or sweat lodge- towel from us for 50 SEK per occasion.
– Your own water bottle or thermo cup with lid, we do not allow cups or glasses in the workshop spaces
– Comfortable clothes suitable for the activities of your event
– If you like, walking shoes for recreation in the forest surrounding of Ängsbacka
– Earplugs can be good if you are sharing room with other people.

 

The Food

Breakfast, lunch, snack and dinner are all included. We serve vegetarian food, mostly organic, locally produced and made with love. In connection with your reservation, you can order a vegan diet (this is also the alternative if you’re lactose intolerant), a Gluten-free diet and notify us about nut allergies. If possible, the chef will make adjustments for other allergies, please make the request when you book. Unfortunately, we can not, for practical reasons, accommodate any other food philosophies or diets.

 

Drug & Alcohol Policy – Zero Tolerance

All operations on Ängsbacka are based on a drug and alcohol free environment. The aim is to create a safe atmosphere that favors authentic meetings, personal development and spiritual practice. This means that guests and residents must not consume or be under the influence of alcohol and drugs at the whole area of Ängsbacka.
A person on the area of Ängsbacka under the obvious influence of alcohol or drugs can be asked to leave immediately.

 

Working Meditation

We have a praxis that is included in almost all our events, but not in all – depending on the contract between the organizers and Ängsbacka. A beautiful way to integrate your experience is to do working meditation with us on Ängsbacka. As a participant, we ask you to join us in the community for 30 minutes per day and helping out with easy tasks such as cleaning or dishwashing. You will get an introduction to your task and then you do it the same time every day. Our volunteers are very grateful for your contribution and will also help you out. We do the working meditation together!

Find your way here

It’s easy to find your way to Ängsbacka by train and bus, or by car. Read more about how to find your way here.

Carpooling

To find and offer rides, join our Facebook group Carpooling to & from Ängsbacka.

Price & Booking


Zen Coaching- Relaxing Into Being with Kåre Landfald
31 May – 5 June 2020

Please do your registration for the course by sending an e-mail to eva.zencoaching@gmail.com

You will be sent practical information and payment information after registration

 • COURSE  FEE
  6.300 SEK 
 • Bed in double room
  3.900 SEK