***

Sharing är som att få sitta på första parkett i någons hjärta…

Så poetiskt uttryckte sig en festivaldeltagare. Att dela och lyssna i en sharinggrupp är en av Ängsbackas grundstenar i intentionen att skapa möjligheter för personlig utveckling.

Det är sharing på schemat varje dag för den som så önskar, både för festivaldeltagare, volontärer och personal. Många tycker att den är en mycket betydelsefull del av vistelsen på Ängsbacka.

***

Hur går det till?

En grupp om runt sex-sju personer samlas sittandes i en ring på ett någorlunda avskilt ställe. Sharing innebär att var och en i gruppen får en stund av fullständig uppmärksamhet från de andra. Man bestämmer hur lång den tiden är, till exempel sju minuter. Enklast är att sätta mobiltelefonens timer. Först sitter gruppen en stund i tystnad för att landa i kroppen här och nu, stilla den inre dialogen och komma till djupare inre kontakt. Den som vill börjar.

Det som delas kan vara tankar, känslor om det som varit eller om det som sker här och nu i mötet. Ofta är det stark och berörande att också ge plats för det ordlösa mötet. Lyssnarna har blicken på den som talar och ger sin fulla uppmärksamhet under den avsatta tiden. De kommenterar inte, frågar inget, ger inga goda råd eller beröring till tröst. Om man har behov kan också be att få feedback på något man delat – inom den tilldelade tiden.

5938446242_ebda0b57c2_o

Det undermedvetna får tala

Meningen är att den som delar finner sin egen tanke- och känsloväg utan inblandning. Finns ett behov av fysisk beröring, till exempel att få ligga ner och bli struken över ryggen, kan man också be om det.

En viktig strävan är att undvika att värdera det som kommer fram. Det finns inget i delandet som är fint eller fult, bra eller dåligt. Vad som kommer och hur det kommer är oviktigt. I en kärleksfull närvaro av andra tränas vi på att se och acceptera alla känslor. Självkänslan kan få en skjuts framåt av att till exempel sårbarhet tas emot med respekt och empati utan att värderas. En viktig regel är att det som delas stannar hos gruppens medlemmar.

– Ofta öppnar jag upp för andra tankar och känslor än jag har i vanliga fall. Det är som att sharinggruppens starka närvaro ger mig trygghet nog att känna efter på riktigt vad som rör sig inom mig, säger Arnhild Løvlie.

Röster om sharingen

En sharing ger många olika möjligheter till växande:

Inkluderande
När jag känner rädsla, skam eller ensamhet tror jag ofta att det är min egna lilla privata upplevelse. I sharingen hör jag andra dela liknande erfarenheter och blir påmind om att det är den kollektiva mänskliga upplevelsen – det är så här det är att vara människa. Jag slappnar av och kan tillåta och inkludera allt som det är.
Maria Åberg

Gemenskap
För mig är sharingen nästan det bästa med Ängsbacka. Vi lär ju känna varandra på ett djupare plan i sharinggruppen och blir som en liten familj under festivalveckan. Det blir som en trygg plattform.
Ulrica Örnemar

Närvaro
Det är bra att sitta tysta tillsammans först för att skapa en total närvaro. När var och en vilar djupt i sig själv skapas ett rum där vår naturlighet kommer fram, vi blir okonstlade, direkta och älskvärda. Med djup och ärlig sharing blir kärleken och acceptansen så påtaglig att man kan ta på den.
Hari Deva, en av grundarna av Ängsbacka kursgård

Nya tankespår
När jag blir tyst och inte vet vad jag ska säga är det så skönt att ingen fyller i eller ställer frågor. I tystnaden kan nya, intressanta tankar födas. De hade kanske inte kommit annars!
Janne Olsson

Självkänsla
När jag visar mig sårbar, liten och ledsen i en sharing och det tas emot utan att värderas ger det en signal att alla mina känslor får finnas. Jag höjer min självkänsla när jag inser att jag får lov att ta plats med det som är äkta oavsett vad det är.
Anna Geiden

Kärlek
Sharing är ett praktiserande av villkorslös kärlek. Både i givande och mottagande.
Hari Deva, en av grundarna av Ängsbacka kursgård

För relationen
 – Jag ser sharingen som en möjlighet att få människor att lyssna mer på varandra och därmed få bättre förutsättningar att lösa problem. På arbetsplatser, i kärleksrelationer och mellan vänner.
Fredrik Carlsson

Klarsynthet
När jag i sharingen pratar utan att bli avbruten, bollar med mig själv och hör min egen röst, kan jag ofta bli mer klarsynt. Jag får tillit till min förmåga att sortera vad som hör till egot, att läka mig själv och att finna svaren på frågor.
Helena Edman

 Hur fungerar det rent praktiskt

  • Gruppens storlek är optimalt 5-6 personer.
  • Alla i gruppen delar under en överenskommen tid, lika lång för alla.
  • Antal minuter per person kommer an på tiden som finns. 3-7 minuter är vanligt. Använd gärna en mobiltelefon som ljuder vid tidens slut.
  • De som tar emot sitter tysta med all sin uppmärksamhet på den som delar.
  • Endast den som delar kommunicerar, övriga tar emot utan att ge respons.
  • Efter sharingen stannar allt som delats hos gruppens medlemmar, och man pratar inte om det utanför sharingtillfället.

Text: Anna Geiden
Foto: Fredrik Carlsson

Leave A Comment