Loading Events
 • This event has passed.
header-1000x450-Dearmoring-Åsa Kullberg

30 September-14 October 2017 at Kärlingesund Retreat Center

Shamanic Body Dearmoring

with Åsa Kullberg

A powerful healing process to release contractions in the body and to awaken the natural flow of life force energy.

 

 

Loosen pain held within the body

Shamanic Body Dearmoring is an intense healing process that loosens the pain tapes from the past held within the body. It frees and expands the overall life force energy and stimulates vital health and happiness. The process utilizes pressure points, strong vibration, breath and the movement of your sexual energy through your whole body to loosen, break up, and remove your body’s armor.

 

A 15-day retreat

The process contains a episode of 13 dearmoring sessions. Except the sessions there is lecture included in this course. The program varies due to geographic place and considering the dynamic energy and needs in the group. We do excercises, lecture and ceremonys to integrate the process. It is a modernized shamanic technique and ceremony that restore your natural balance and generate transformation on a cellular level.

 

Common reports of effects for previous participants:

The effects of dearmoring vary from person to person. Common outcomes stated by participants are:

 • Life energy moving throughout the body with a greater force.
 • More and a deeper connection to the Self and a stronger resonance with the Spirit.
 • Deeper intimacy in relations and access to deeper and higher levels of orgasm.
 • A deeper “hunger” elevates for those activities that nourish your body, inspire your spirit, motivate your mind and gladden your heart.

 

“We live in a time of increasing frequency and the speed of human development.
A dearmored body welcomes rather than fears that speed.
Effects of Dearmoring are many and vary somewhat from person to person.”

 

Ceremony

The retreat also contains powerful ceremonies and exercises which support the Process and provide a profound shamanic knowledge about sexuality, relations and human in connection with nature.

In ancient cultures, and in the heart of many spiritual orientations, the sexuality is regarded as our natural connection with the Spirit. It is known as the fire which sparkles, the engagement that restores the balance, the kundalini rising and the pleasure that heals. It is our orgasticness which inspires us to return to the Source, to find the way “home”. When the armor blocks this elementary free flow of energy in the body, it prevents us from our soul essence and our true nature’s spirit.

 

More information


 • Questions about the course and registration, contact Åsa Kullberg:
  Epost: dearmoring@gmail.com
  Mobile phone: 070-7775779
 • For information about food and lodging, contact us:
  booking@angsbacka.se
  Phone: +46 553 10035
 • Booking and payment information

 

Warmly welcome to Shamanic Body Dearmoring with Åsa Kullberg!

 

 30 september-14 oktober 2017 på Kärlingesund Retreatcenter

Shamansk Dearmorering

 med Åsa Kullberg

En kraftfull healingteknik som frigör blockeringar i kroppen och öppnar upp för vårt naturliga flöde av livsenergi.

 

 

Lösa upp det förflutnas grepp i kroppen

Shamansk Dearmorering är en intensiv healingprocess som lösgör det förflutnas grepp i kroppen, friger och expanderar livsenergi och stimulerar vitalitet och lycka. Det är en moderniserad shamansk teknik och ceremoni som återställer naturlig balans och genererar transformation på cellnivå. I processen används tryckpunkter, vibration, andning och den sexuella energins rörelse för att lösgöra, bryta upp och eliminera kroppens pansar.

En 15-dagars retreat

Processen består av en serie av 13 dearmorerings-sessioner. Utöver sessionerna inkluderar processen specifik undervisning.

Programmet varieras utifrån geografiska omständigheter samt gruppens dynamik och behov. Undervisning, övningar och ceremonier ingår för att underlätta integrering av processen.

 

Effekter

Vanliga effekter som människor berättar om efter dearmorering är:

 • Livsenergi pulserar genom kroppen med större kraft och omfattning.
 • Livet flödar lättare och de flesta upplever en större kontakt med sig själva och Gud.
 • Djupare intimitet i relationer och tillgång till djupare och högre nivåer av orgasm.
 • En större “hunger” för de aktiviteter som när kroppen, inspirerar hjärtat och motiverar sinnet, det som uttrycker vårt hjärtas längtan.

“Vi lever i en tid av frekvenshöjning.
Vår sanna natur vibrerar med allt starkare närvaro i kroppen.
I en dearmorerad kropp kan vi lättare välkomna denna snabba förändring.”

 

Vägen till vår essens

Retreaten innehåller även kraftfulla ceremonier och övningar för att stödja processen samt förmedling av djup shamansk kunskap om sexualitet, relationer, människan och kontakten med naturen.

I de gamla kulturerna, och som i hjärtat av alla andliga vägar, ses sexualiteten som vår naturliga kontakt med Anden. Den är känd som elden som gnistrar, engagemanget som återställer balans, kundalinin som reser sig och njutningen som helar. Det är vår orgastiskhet som inspirerar oss att återvända till Källan, att finna vägen “hem”. När armorering, eller “pansar”, blockerar denna grundläggande livsenergi, blir vi avskärmade från vår essens och därför från allt i naturen.

 

Mer information

 • För frågor om kursen samt anmälan, kontakta Åsa Kullberg:
  Mobil: 0707 – 77 57 79
  Epost: dearmoring@gmail.com

Välkommen till Shamansk Dearmorering med Åsa Kullberg!

Åsa Kullberg


Åsa has been an apprentice to the Sweet Medicine Sundance Path and under the guidance of the Elder Thunder Strikes in spiritual sexuality for 27 years.

She founded the Rainbow Dragon Lodge – a school for ceremonial alchemy and sexual education and brought the Shamanic Body Dearmoring to Sweden 1996.

She is a yoga teacher and practitioner of Kashmiri Shaivism.

“The role of every woman is to birth the God in every man.”

Website: http://www.asakullberg.com


Price & Booking


Shamanic Body Dearmoring with Åsa Kullberg

 

 

Booking

Registration and Information
Åsa Kullberg 070-7775779
Epost: dearmoring@gmail.com
Booking and payment information

Payment for board and lodging

Are to be made directely to Åsa Kullberg.