Förskolan i Molkom som drivs i samma anda som Ängsbacka planerar att också starta en skola. Efter snart två års verksamhet kan gänget bakom Backa Förskola konstatera att deras holistiska vision gick att genomföra. Nu ansöker de om att få gå vidare med en grundskola med start 2018.

 

Ekologisk, vegetarisk och sockerfri mat, giftfri miljö och naturmaterial så långt det går. Yoga, dans, meditation och egen odling. Och så Non Violent Communication för att ge barnen verktyg för att kommunicera och reda ut konflikter på ett bra sätt, med empati som grund.  Backa förskola och skola vill vara ett alternativ för den som vill att både kropp och själ ska uppmärksammas och utvecklas hos barnen.

  • Vi vill att de ska få verktyg att leva sina liv så rikt som möjligt, att de ska bli trygga individer med självinsikt och förmåga att samarbeta, att de tar hänsyn till vad de och vår planet behöver för att må bra. Så bidrar de till ett hållbart samhälle, säger styrelseordförande Nova Wegerif.

Skola för hela människan

Hon hade haft idén om en skola med en holistiskt inriktning i flera år när den blev verklighet i februari 2015. Tack vare Nova och fyra andra kvinnor kunde då de första 6 barnen börja på Backa Förskola i lokalerna på Graningeskolan mitt i Molkom, ett stenkast från Ängsbacka. Idag är antalet barn 19 och det är alldeles lagom.

  • Vi vill att alla barn ska bli sedda, det gäller också för den kommande skolan. Vi vill satsa på små klasser så att läraren har tid för varje barn – och kan skapa trygghet, säger Nova.

Maten viktig

Ekologisk mat är en av grundstenarna och föräldrarna  är jätteglada för matens kvalité, enligt Nova.

  • Det är så mycket värt att barnen får mat som ger dem energi och riktig näring. I den egna odlingen lär sig barnen hur mat blir till och den delen vill vi utveckla mer på skolan.

Var exakt den nya skolan ska ligga vet de ännu inte. De vill att odlingen och naturen ska finnas inpå knuten och att det så småningom ska finnas en möjlighet att hålla djur. Graningeskolan är ett självklart alternativ att börja med. Man tänker sig att Backa skola kanske kan hyra in sig i idrotts- och slöjdsalar på andra skolor och till och med dela dessa lektioner med barnen där.
Nova jobbar just nu med de omfattande ansökningshandlingarna som skall vara inlämnade senast 31 januari. En av frågorna hon ska svara på är hur stort intresset är bland föräldrar och barn som skulle kunna söka sig till Backa Friskola, som till en början har förskoleklass upp till årskurs 6. På lång sikt är målet att skolan skall omfatta förskoleklass till årskurs 9.

  • Vi har fått in nästan 60 intresseanmälningar redan! Vi har gjort en liten enkätundersökning på stan i Molkom och många föräldrar är positiva. Vi vill gärna att fler föräldrar som är intresserade hör av sig, det skulle hjälpa oss att få igenom ansökan, säger hon.

Historia, matte och språk samtidigt

Ledningen har tänkt att skolan ska arbeta ämnesövergripande, det vill säga att barnen får jobba tematiskt och skapa sig en helhetssyn i de olika ämnena. I undervisningen kommer fysiska aktiviteter vara en naturlig del och teori kopplas till praktiska övningar. Nova stöttar sig på den forskning som säger att man lär sig mer om man har roligt och om kunskapen förankras praktiskt.

  • Vi vill uppmuntra den naturliga glädjen att lära sig saker och att göra undersökningar som barn har.

Om det blir en start för Backa Friskola kommer vi att få veta till hösten 2017 när skolinspektionen ger sitt svar. Säkert är att vi är många – även utanför Ängsbackas sfär –  som älskar satsningen på en alternativ skola där själ, känslor och hållbarhet har en naturlig plats. Vi håller tummarna!

Anna Geiden