Laddar Evenemang
6-8 October 2017

The Small Medicine Wheel

~ The Power Of The Four Winds ~

with Victor Forselius


 

Step into the Inca Shamanic traditions wisdom and meet the power of the four directions!

The Inca shamanic tradition and it’s wisdom has touched the human heart for over 5000 year. It is no coincidence that the Q’ero natives has thought me that it is a tradition that they call: “The path through the heart”; as it is designed by beauty, humility and compassion. During this course you will take part of this beautiful tradition of wisdom, healing and deep personal development to clear your past so that you can create your future life in flow.

What does your soul’s garden look like?

Have you started to plant the seeds that create the blossoming trees that you want to meet in the future? Through years of training and journeys to the sacred mountains of Peru, the Inca Q’ero shamans has been sharing their ancient wisdom of the energy field and it’s anatomy with me. We know that the body has organs and is a complex and fascinating mechanism but when I now study the energy field I can see how this anatomy is at least as deep and complex as our physical body. During this class you will learn how to reach the energy fields anatomy through the soul, to find a higher consciousness, to manifest balance in life and within our physical bodies.

You will learn powerful tools as deep cleansing processes where we use thousands of years old and traditional treatments by healing with stones. These tools from earth will help you to see spiritual healing from a whole new place. Meet deep knowledge to clear the energy field and subconscious of the client to then enlighten the soul with pure light.

A place beyond judgement, fear and drama

The shaman walks a path where we step beyond fear to no longer act from a place of judging, anger or drama. From that place we walk with high integrity as peaceful warriors and find our souls truth and valuations to be in service for the world, the community and our fellows. Learn how to step out form heavy patterns that bind and weakens you in life and makes you compromise yourself. Instead choose to walk with the strength of the soul, clarity and balance in beauty on Mother Earth.

Through taking part of this beautiful wisdom you also encounter ancient rites and ceremonies that origin from the Inca shamans to start building a new rainbow body that in turn affects your cells and your DNA.

I am honored to invite you to step into the Inca shamanic traditional wisdom, healing and deep personal development. I welcome you now to start an amazing journey where you get to take part of and getting to know the Inca Shamanic path through healing and personal development that the Inca natives teaches me and leaves behind to us all in a fantastic wisdom. We now have the possibility to once again take control over our lives, emotions and the destiny that we actually want to create. To dream the world into manifestation.

Content and daily program

We start every day at 9.00 and end around 21.00. The program is a variety of meditation, lecture, sacred movement and dance as this is a way to find connection with our soul. We also do healing, sessions, demos, practices and processes. In the evenings we gather around the warmth of a fire and ceremony.


More information

 • Victor also has a shamanic training “The Big Medicine Wheel – A Shamans Journey”. Read more here!
 • The course will be in english or swedish depending on the participants
 • Limited number of participants, book your spot as soon as possible
6-8 october 2017

Lilla Medicinhjulet

~ Kraften av de fyra väderstrecken ~

med Victor Forselius


Kliv in i den inka-shamanska traditionens visdom och möt kraften av de fyra väderstrecken!

Den inka-shamanska traditionen och dess visdom har rört människors hjärtan i över 5000 år. Det är ingen tillfällighet att Q`ero Indianerna lärt mig att det är en tradition som de kallar: ”Vägen genom hjärtat” då den är uppbyggd av skönhet, ödmjukhet och medkänsla. Under denna kurs kommer ni att få ta del av denna vackra tradition av visdom, healing och djupa personliga utveckling för att rena ditt förflutna så att du i flöde kan skapa ditt framtida liv.


Din själs trädgård

Hur ser din själs trädgård ut? Har du börjat plantera de frön som skapar de blommande träd som du vill möta i framtiden. Genom år av träning och resor till Perus heliga berg har Inkas Q´ero Shamaner delat med sig till mig av deras uråldriga visdom om vårat energifält och dess anatomi. Vi vet att kroppen har organ och är en komplex och fascinerande mekanism men när jag nu studerar energifältet ser jag hur denna anatomi är minst lika djup och komplex som vår fysiska kropp. Under denna kurs kommer du att lära dig hur du genom själen når energifältets anatomi för att väcka ett högre medvetande, att manifestera balans i livet och inom våra fysiska kroppar. Du kommer att lära dig kraftfulla verktyg som djupa reningsprocesser där vi använder oss av tusentals år gamla och traditionella behandlingsformer av att hela med stenar. Dessa verktyg från jorden kommer att hjälpa dig att se själsligt helande från en helt ny plats. Möt djup kunskap för att rena klientens ljusenergifält och undermedvetna för att sedan belysa själen med rent ljus.


En plats bortom dömande, ilska och drama

Shamanen vandrar en väg där vi kliver bortanför rädsla för att inte längre agera från en plats av dömande, ilska eller drama. Från den platsen vandrar vi med hög integritet som fredfulla krigare och finner vår själs sanning och värderingar för att vandra i service för världen, samhälle och våra medmänniskor. Lär dig att kliva ur tunga mönster som binder och försvagar dig i livet och som får dig att kompromissa dig själv. Välj istället att vandra med själens styrka, klarhet och balans i skönhet på moder jord. Genom att ta del av denna vackra visdom möter du även uråldriga riter och initieringar som härstammar från Inkas shamaner för att börja bygga en ny regnbågskropp som i sin tur påverkar dina celler och ditt DNA. Jag är hedrad att bjuda in dig att kliva in i den inka-shamanska traditionens visdom, healing och en djup personlig utveckling.. Jag välkomnar dig nu till att påbörja en fantastisk resa där du får ta del av och lära känna den inka-schamanska vägen genom healing och personutveckling som Inkas indianer lär mig och lämnar efter sig till oss alla i en fantastisk visdom. Vi har nu möjlighet att återigen ta kontroll över våra liv, känslor och det öde vi faktiskt vill skapa. Att drömma fram världen till manifestation.


Tider och dagsprogram

Vi börjar varje dag kl 09.00 och avslutar dagen ungefär vid kl 21.00. Normalt innehåller varje dag meditation, undervisning, helig rörelse och dans (rörelser öppnar och för oss i kontakt med vårt själsliga plan), healing, praktiska sessioner, demonstrationer, övningar och processer. Under kvällarna samlas vi runt levande ljus och ceremoni.

Skapa en ny väg!

Varmt välkommen att ta del av dessa läror för att skapa en ny väg, en ny styrka för att styra ditt öde mot den väg som skapas av dina drömmar. Finn din egen inre healingkraft och ditt ursprungliga ljus genom djup healing och ceremoni.

Varmt Välkommen! Tukuy Sonqoymanta, “Av hela mitt hjärta”


Mer information

 • Victor har också ett årsprogram som heter “Stora Medicinhjulet – en shamans resa”. Läs mer HÄR!
 • Kursen är på svenska eller engelska beroende på deltagarna
 • Begränsat antal platser, boka så snart som möjligt!

Victor Forselius


victor-circleBorn in the house of Leo, Victor has followed the calling of soul since childhood. His cause to find meaning, purpose and the path of this physical experience as human being led him to explore the spiritual world next to us. We are spiritual beings having a human experience, and not the other way around.
After discovering a book by Alberto Villoldo in high school and reading half of it, he quit his studies to set off on an amazing self healing journey together with Alberto and the Inca Q’ero shamans. Today he walks as a Paqo (healer, medicine man, keeper) of the ancient teachings from these long forgotten people in the Andes. For more than seven years, he has shared the Inca shamanic path, guiding people into a journey of self discovery using ancient tools of healing and ceremony. He ignates in them a flame of remembrance of their own path of dreams, and their path of heart.
Victor feels called to be in service by helping, healing and sharing, and to touch the modern world of intellect and mind with the warmth of heart and soul.

Practical Information


The Small Medicine Wheel with Victor Forselius
6-8 October 2017

Arrival and Departure

Arrival day: Friday 6 October 2017

 • Arrival / check-in: 8.30-9.00
 • Course starts 9.00

Departure day: Sunday 8 October 2017

 • The course ends 21.00

Accommodation

Ängsbacka offers simple accommodation in a homely style. Please look under the tab Price & booking to see what accommodation is being offered during this course.

 • All of our accommodation alternatives have shared bathrooms.
 • The dorms consists of 12 – 20 bunk beds.
 • Please bring your own towel, bed sheets, pillow cover and duvet cover.
 • You can rent a set of sheets & a towel from us for 150 SEK per course.

 

The Food

Breakfast, lunch, snack and dinner are all included. We serve vegetarian food, mostly organic, locally produced and made with love. In connection with your reservation, you can order a vegan diet (this is also the alternative if you’re lactose intolerant), a Gluten-free diet and notify us about nut allergies. If possible, the chef will make adjustments for other allergies, please make the request when you book. Unfortunately, we can not, for practical reasons, accommodate any other food philosophies or diets.

 

Angsbacka lunch

Working Meditation

A beautiful way to integrate the course is to do working meditation with us on Ängsbacka. This is a praxis that is included on almost all our courses. As participant we invite you to join us in the community for 30 minutes per day and helping out with easy tasks such as cleaning or dishwashing. You will get an introduction to your task and then you do it the same time every day. Our volunteers are very grateful for your contribution and will also help you out. We do the working meditation together!

 

General Information

Ängsbacka is an international course and festival center with workshop leaders from around the world. Please be aware that the main language of the courses therefore can be different, e.g. in English, Swedish or Norwegian.

It is good to bring good shoes for walking in the forest surrounding Ängsbacka and an extra towel for a visit to our sauna. You can also rent a special “Sauna” or “Sweat lodge” towel from us for 50 SEK per occasion.

Other information

In the nearby Molkom society, about 1,5 km away, there is an ATM where you can withdraw cash.

Our Café is a nice and cosy meeting place that is always open on Saturdays. Have a coffee or herbal tea along with new meetings and interesting conversations. You can also buy organic pastries, sandwiches and healthy drinks.

 

Ängsbacka cafe cakes

 

In the Ängsbacka Shop we sell a variety of health products and organic bodycare, relaxing music, books, clothes, organic incense, unique jewelry, yoga accessories and more.

No Alcohol or Drugs

Please note that Ängsbacka is a Alcohol and Drug Free place. We dont serve alcohol, and it is not allowed to drink or to be under influence of alcohol or other subtstances when you are at Ängsbacka.

Find your way here

It’s easy to find your way to Ängsbacka by train and bus, or by car. Read more about how to find your way here.

Car-pooling

We are partnering with carpooling service GoMore. Enter ‘Molkom’ as your destination.

Price & Booking


The Small Medicine Wheel with Victor Forselius
6-8 October 2017

PRICES

The course is facilitated by Victor Forselius ”Hatun Apuchen” and the price is 3900 SEK.

Accomodation and food is payed for separately to Ängsbacka.
Please click the button to get to our booking page.

Before the course you pay a deposit of 2000 SEK to the account below, you can also choose to pay the whole course fee or pay the remaining 1900 SEK latest one week before the course starts.

Observe that the deposit is not refundable.

Registration to Reneé Eriksson:
Renee_eriksson65@hotmail.com or phone: 0046 702 38 83 61

Account information:
*Swedbank/ Sparbanken
*Clearing: 8129-9
*Account number: 43701010-1
*Victor Forselius

Mark the payment with your name and to which course the registration is for (Kad4v) ”Kraften av de 4 väderstrecken ((in swedish))” then we know who has made the payment.

Payment can also be arranged cash on site if there is an agreement made between us. Just mail or call and we find a solution.