Vi känner oss glada och hedrade över att du vill delta på Sexsibilityfestivalen! För att vi på bästa möjliga sätt se till att vi alla är trygga under festivalen behöver du godkänna nedanstående överenskommelse. Vi önskar er varmt välkomna!

 

Överenskommelse

 

 • Jag förstår att jag deltar i en festival som inte är terapeutisk och att jag är ansvarig för att delta på ett sätt som jag kan hantera (psykiskt, fysiskt och känslomässigt).

   

 • Jag förstår att allt som händer på festivalen är frivilligt och att jag inte är tvingad att göra något jag känner mig obekväm med. Jag tar fullt ansvar för mina egna gränser och för att inte göra något jag inte vill göra.

   

 • Jag kommer att respektera de andra deltagarnas gränser. Jag kommer inte att använda våld eller tvång mot mig själv eller någon annan under festivalen.

   

 • Jag kommer inte att använda någon alkohol eller droger under festivalen (förutom utskriven medicin av läkare).

   

 • Jag kommer inte att lämna i mitten av festivalen utan att meddela någon av personalen och jag kommer inte bjuda in utomstående till festivalen.

   

 • Jag förstår och accepterar att allt som sägs eller görs av andra deltagare (inklusive volontärer och personal i deras privata funktion) under festivalen är konfidentiellt. Jag kommer inte använda riktiga namn eller avslöja explicita uppgifter om något som händer någon annan på festivalen till någon utanför festivalen.

   

 • Jag kommer inte ta bilder eller göra ljud- eller videoupptagningar under festivalen (förutom i för detta utsedda områden och med alla uttryckliga samtycke).

   

 • Jag kommer att informera om eventuella sjukdomar, inklusive sexuellt överförbara sjukdomar och infektioner, allergier, psykiatriska behandlingar, fysiska dysfunktioner, graviditet, nyligen genomförda operationer eller mediciner som kan ha en inverkan på mitt deltagande eller på andras säkerhet (ange under “Meddelande till oss” på nästa sida eller maila sexsibility@angsbacka.se).

   

 • Jag är själv ansvarig för att vara försäkrad under festivalen och kan inte kräva ersättning för något jag gjorde eller utsatt mig själv för.

   

 • Jag förstår att bryta någon av dessa överenskommelser kan leda till att jag omedelbart måste lämna festivalen utan återbetalning.

   – ELLER –

Nej tack, gå tillbaka till Sexsibilitysidan.